Zo ivota farnosti 1

Jaslikov hra v Markuovciach na slvnos Narodenia Pna (Autor: Peter Lazor)
Autor:Jn Duda
Pridan: 2007-03-03 15:06:10
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Jaslikov hra v Markuovciach na slvnos Narodenia Pna