Kr ako symbol vykpenia

 (Autor: archv redakcie)
Autor:Jn Duda
Pridan: 2006-08-16 18:34:37
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

V pondelok 10.7.2006 bol na ndvor markuovskho kostola osaden nov kr. Doteraj kr mal aj korpus zo zliatiny. Nateraz nov kr je bez korpusu. V symbolike vykpenia sa pouvaj oba druhy kra. Kr s korpusom viac symbolizuje utrpenie, boles a m nm pripomen, ak vek bola cena nho vykpenia, ktor Pn Jei podstpil. Kr bez korpusu ostva tie symbolom utrpenia, ale pripomna nm aj vazstvo Pna Jeia nad smrou (neostal na kri, ale hoci zomrel, vstal z mtvych a premohol smr). Kr, na ktorom u nevis umuen Kristus, vyjadruje ndej vzkriesenia k novmu ivotu. Nov markuovsk kr je skutonou dominantou kostolnho ndvoria. Psob majesttne a bez akchkovek ozdb z tejto majesttnosti vyaruje ndej, ktor nm dva zmtvychvstal Kristus.