OSLAVUJTE PNA, LEBO JE DOBR... (. 118)

Autor:Gbrov, Rakov, Kuchrov
Pridan: 2007-04-06 18:42:35
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Duchovn ivot by lovek nemal podceova, ale mal by mu da vo svojom ivote primeran priestor. Uitonm asom pre duchovn pookriatie s duchovn cvienia alebo duchovn obnova. Pre ruencov spoloenstv pter dominikn imon Tyrol viedol duchovn obnovu na Marinskej hore v Levoi. Zastnili sa ho aj tri lenky ruencovho spoloenstva z Tepliky. Ale nechajme nech povedia oni sam, o tam zaili a prevali.

lovek sa sklad z ducha a tela, preto chce Jei uzdravi celho loveka. Neustle m pred oami obraz nho srdca a v kadom okamihu je pripraven sa ns uja. Chce nm odpusti nae hriechy, vylia na ns milosti a bohatstvo svojho poehnania a darova nm plnos svojej radosti. Otvra nm svoje milosrdn Srdce, preto aj my mme Pnovi otvori svoje srdcia.

A takouto prleitosou bola aj duchovn obnova, ktor sa konala na Marinskej hore v Levoi v doch 21.-23. novembra 2006 pre lenov Ruencovho spoloenstva. Duchovn obnovu viedol pter imon Tyrol, dominikn. Duchovn obnovu zaal mylienkou sv. Pia V., ppea dominikna, e ruenec je najlepm prostriedkom na dosiahnutie dvojakho ciea: dobre sa modli a sprvne i. Pter vyzval prtomnch, aby sme asto pamtali na plnenie svojich krstnch subov, na to, preo sa modlme ruenec a e cez stretnutie v ruenci s Mriou spoznvame ivot Jeia. Povzbudiv boli aj jeho in slov, ktor povedal: V tichosti prijmite slovo, ktor m moc spasi vae due a toto slovo aj uskutoujte. Nebute len posluchmi, ktor klam sami seba.. Povedal aj to, e sv. oma je predsieou do neba. Tejto duchovnej obnovy sme sa zastnili aj my, lenky Ruencovho spoloenstva z Tepliky.