Kristus s nkupnmi takami

 (Autor: Peter Lazor)
Autor:Monika Hodnick
Pridan: 2014-10-13 10:15:11
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

V naom meste otvorili nov obchod so vakovakm obleenm. Na tom by nebolo ni zvltne, neby reklamnho ptaa umiestnenho na ulici pred butikom.

Na vekom plagte bol v prostriedku zobrazen kr s Kristom, ktor m rozpt ruky. Z jeho dlan viseli nkupn taky vrchovato naplnen ich tovarom! Reakcie ud boli velijak pobrenie, pohorenie, zdesenie, div, krtenie hlavou. Oakvan prejavy primne veriaceho loveka, ak niekto i nieo siaha na symboly a podstatu jeho viery. No boli aj in reakcie - krn, tup rehot, sarkazmus a dokonca aj ahostajnos. Rozlin prstup.
Naozaj, veriaci lovek posmutnie, zdes sa a kladie si otzku, i je slovensk spolonos u tak otupen, e jej nie je ni svt? ia, aj to je jedna z tvr demokracie a slobody. T smutnejia.
Na druhej strane sloboda ponka irok priestor brni svoju vieru. Neby ticho, nestrka hlavu do piesku, ale upozorova, ozva sa, zapja sa do diskusi, obhajova, psa a podpisova zmyslupln petcie, apelova na patrin miesta, da najavo svoj neshlas a nespokojnos. Jednoducho, aby pre ns neplatilo - neurobili ste sce ni zl, ale ia, ani dobr.
Hadiac na hrzu vzbudzujci plagt a modliac sa za svetlo pre jeho tvorcov predsa len v zobrazenej biede nachdzam jedno pozitvum. Ke u nie inak, tak aspo metaforicky.
no, Kristus nm berie tie pomyseln pln taky vetkho materilneho, bez ktorho si u ani nevieme predstavi svoj ivot prehnan vekonon i vianon nkupy, obklopovanie sa kadem nepotrebnm, na om nm tak vemi zle a na om bezdvodne lipneme... Kristus nm to materilne zotroenie chce vzia, aby nm ostali przdne a slobodn dlane, ktor sa doku spoji k modlitbe, poskytn pomoc blnemu akona dobro.longchamp soldes longchamp soldes sac longchamp pliage pas cher longchamp soldes Louboutin Uk nike blazer