Tm, ktorch najviac milujeme

 (Autor: archv redakcie)
Autor:Monika Hodnick
Pridan: 2014-10-13 10:56:09
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Oom s Vianoce, vieme. Kad ich vak preva svojm spsobom, poda svojho rebrka hodnt. Mnohch z ns akosi viac ovldaj emcie, clivota, ba priam sentiment. Spsobuj to koledy adojemn prbeh zdreva vyrezvanch betlehemekov. Vnemalej miere aj reklamn spoty odobrch srdciach, ktor prispievaj na charitu i rzne nadcie, ktor sa venuj opustenm a nevylieitene chorm uom alebo nechcenm deom... udskos alebo komern psychologick trik? Tak i onak, rozumn lovek si vie urobi svoj sudok apoda toho reaguje.

Urite je dobr adokonca aj potrebn, aby sa kad angaoval do takej miery, do akej mu to jeho podmienky dovolia aprispieval dveryhodnm organizcim anadcim, ktor pomhaj ndznym. Nesta vak prispie raz rone. Bolo by dobr, keby si kad naiel cieov skupinu, ktorej bude prispieva pravidelne. i u finanne, hmotne alebo nejakou slubou. Pretoe raz za rok sa doke rozcitlivie hocikto, ale vytrva vpomoci si vyaduje silie a obetu.
Na druhej strane pomha naprklad deom vAfrike nie je a tak nron. Posla svoj prspevok aspokojne si alej i svoj ivot... Nronejie je i t svoju misiu vo vlastnej rodine. Priateov si lovek vyber, ale rodinu nie. Aoto je to aie.
Stredobodom Vianoc je Svt Rodina, ktor podnecuje kprevaniu kadodennch vianoc vkruhu svojej rodiny. Tm, ktorch najviac milujeme, vak najviac ubliujeme. Je tomu tak preto, lebo nai najbli nm vo vej miere otvraj svoje srdce, svoj vntorn svet avtedy je lovek ovea viac zranitenej. Ak dkladne poznme slab strnky naich blzkych, sme viac nchylnej urobi si z nich ter naich nemiestnych poznmok, slovnch atakov, irnie, utipanosti, sarkazmu, atak ich zrani. Vianoce by mali natartova pomyseln lieebn kru vrodinch. Zaa sa viac zaujma otch, ktor bvaj spolu s nami pod jednou strechou.
Pritom meme vyui aj reklamn triky, ktormi na ns obchodnci toia. Nie vak vich, ale vn prospech. Tak, ako to vyjadril ist kazate. Pristpil na komern hru onakupovan darekov. Dal vak tomu hodnotnej obsah. Kupovanie darekov prijal ako vzvu spozna toho druhho, skma ho, o ho te, trpi, o oakva. Ato je spojen sobetou vzda sa svojho ega azaujma sa oblzkeho u ovea skr ako krtko pred Vianocami. Ke ho aspo troku spozn, me ho obdarova. Vtedy sta mono len malikos, ale uit na mieru. astokrt nae obdarovvania pripomnaj vtipn prbeh, v ktorom otec kpil synekovi hru, po akej otec ako diea dvno til, lene ju nikdy nedostal. Pri rozbaovan dareka sa do nej tak pohril, e si ani nevimol, ako znuden synek u dvno odiiel zizby. Ostal tam len otecko so svojm splnenm snom. Jednoducho nepochopil.
Urite nechceme, aby zaali na Slovensku plati varovn slov: ak chceme znii spolonos, znime rodinu. Preto si vyprosujme poehnan vianon sviatky pre vetky rodiny.
lunettes de soleil ray ban pas cher lapicardievueduciel.fr nike blazer nike air max nike tn pas cher sac a main louis vuitton