Kazsk vysviacka

Autor:Jn Duda
Pridan: 2006-08-16 18:27:11
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Da 17. jna 2006 sa v spiskej katedrle uskutonila kazsk vysviacka, ktorej predsedal spisk dieczny biskup Mons. Frantiek Tondra. Pre slubu Spiskej dieczy vysvtil 17 diakonov na kazov. Medzi vysvtenmi na kazov boli aj dvaja Markuovania: dp. Rbert Gurk a dp. Jn Rimbala. Poda zauvanho zvyku oblieka novokaza pri kazskej vysviacke jeho principl (jeho farr). Dp. Jna Rimbalu obliekal do kazskho rcha dp. Valentn Kokorua, kapln markuovskej farnosti, a dp. Rberta Gurka vdp. Jn Duda, markuovsk farr.