Farský informátor 2/2004

Autor:Ján Duda
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Hospodárske záležitosti

Vo februári sa konalo zasadanie HR farnosti Markušovce. Prítomní boli všetci členovia okrem P. Hodnického a M. Grečku. Zasadanie viedol pán farár. Prerokovali hospodárske záležitosti farnosti Markušovce.

Vo februári namontovala firma BBF zo Spišskej Novej Vsi nové ozvučenie vo filiálnom kostole v Tepličke. Nové ozvučenie zatiaľ funguje na skúšku.

Pán Leopold Gattinger z Markušoviec zhotovil nové lavice do sanktuária, sakristie i k Božiemu hrobu v kostole v Markušovciach. Prácu vykonal zadarmo pre dobro cirkevnej obce v Markušovciach, za čo mu vyjadrujeme úprimnú vďaku.

Ružencové spoločenstvo v Markušovciach zakúpilo pre farský kostol štyri nové ornáty, vélum a osem kusov nového oblečenia pre miništrantov. Toto spoločenstvo sa príkladne stará o čistotu kostola a o vkusné a primerané oblečenie kňaza i miništrantov pri bohoslužbách. Aj im vyslovujeme úprimné uznanie a vďaku.

Cirkevná obec Teplička zakúpila pre kostol v Tepličke fialový ornát a štyri kusy nového oblečenia pre miništrantov. Všetkým darcom úprimná vďaka.

Reštaurátor pán Siváň zo Spišského Podhradia pozlátil obetný stôl vo farskom kostole v Markušovciach.

V nedeľu 14.3.2004 pán farár Duda požehnal v Lieskovanoch novú zástavu Pohrebného podporného združenia.Duchovné záležitosti

Príprava birmovancov prebieha po skupinách každý týždeň a raz týždenne majú katechézu s kňazom. Ako už bolo oznámené, vysluhovanie sviatosti birmovania bude v našej farnosti 6. júna 2004.

Kňazi vykonávajú bežnú pastoračnú činnosť: slávenie sv. omše, spovedanie, zaopatrovanie chorých, predkrstnú a predmanželskú katechézu a školskú katechézu.

V rámci pôstneho obdobia pán farár Duda odporúčal veriacim, aby obmedzili pozeranie televízie a viac času venovali modlitbe a duchovným veciam.
V pôstnom období sa každú nedeľu a piatok modlíme krížovú cestu a rozjímame o utrpení Pána Ježiša.

Spoločné spovedanie pred Veľkou nocou bolo v našej farnosti a filiálkach 29. marca 2004.

Aktivity mimo farnosti

V sobotu 6.3.2004 sa pán farár Duda zúčastnil právnického kolokvia v Centre spirituality Michala Lacka v Košiciach. Prednášali právnici z Talianska, Kanady, Nemecka, Maďarska i Slovenska. Rokovacím jazykom bola taliančina.
V marci podnikol pán farár služobné cesty do Bratislavy a Ružomberka.
Začiatkom marca sa konalo zasadanie Vedeckej rady Teologickej fakulty v Košiciach. Zúčastnil sa ho aj pán farár Duda.
V marci prednášal pán farár Duda aj kňazom Podtatranských dekanátov vo Svite v rámci programu Vzdelávania kňazov Spišskej diecézy.