Stretol som astie

Autor:Tatiana Koov
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Pane, stretol som astie.
Bolo to krtke, a predsa tak krsne.
Ctil som to. Srdce mi bilo ako zvon,
ako ke zadun v diake hrom.


Pane, stretol som astie.
Kralo oproti mne a zrazu vetko bolo tak jasn.
Mran sa rozili do vetkch strn
a slnen le nenm dotykom
pohladili smutn srdce, rozveselili tvr.

Pane, stretol som astie...
Bolo krehk, ale pre ma tak vzcne.