T ist a predsa in

Autor:Tatiana Koov
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Lska je rno novho da,
je pik suchho pa.
Lska je piese slvika, o spieva smie,
je kvapka rosy, ktor trve ivot prinesie.
Lska je astie dvoch stratench sdc,
ke slovo vaky a smev zaiari z ich st.
Lska je, ke slza bolesti sa vyron,
ke horkos srdce poran.
Lska je ndej, otvoren dla ti podva,
je Bo dar, o ivot za ns dva.