Kr

Autor:Tatiana Koov
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

To drevo, o pod nm kles,
to drevo, ktorm hriechy z(a) ns snma.
My smejeme sa, bo nechpeme,
e tvoje telo ranami zasypan
bez tosti na kr pribjame.

Kr, to drevo z lsky nesen.
Kr, to drevo telom ozdoben.
Ty podstpil si hrozn potupu,
ke kr ako trest si vleie.
Pre ns k spse, k ivotu.

Drevo, archa na ceste Golgoty.
Drevo, nesen z lsky a ochoty.
Odpus, e hriechom a na pribjam,
e pridvam ti rany
a chladne najv dar zabjam.

Kr, to drevo niesla ndej.
Teraz viem, ke zbldim,
zas cestu sp njdem.