Zrada

K odpustenia (Autor:  )
Autor:Rastislav Lazor
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

I mal zrada
od priatea
os mala rada
bol vea.

Vek rana
zahoj sa iba ak,
kom odpustenia
otvor sa srdce tak,
aby zloba z neho
mohla pre,
a znela op
dobr re.