Noví kardináli

Kardinál Levada (Autor:  )
Autor:Ján Duda
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Svätý Otec Benedikt XVI. zvolal na 24. marca 2006 do Vatikánu Konzistórium (t.j. plenárne zasadanie) kardinálov svätej Rímskej cirkvi a počas neho vymenuje nových pätnástich kardinálov po prvý raz od začiatku svojho pontifikátu. Aj tu sa Benedikt XVI. prejavil ako „pápež prekvapení“.

Počet nových kardinálov

Prvým prekvapením je veľmi nízky počet nových kardinálov. Je ich iba pätnásť. Zdá sa, že Ján Pavol II. menoval kardinálov v omnoho štedrejšom počte a dosť často zvolával konzistórium. Niektorí sa dokonca obávali, že ak bude počet kardinálov veľmi veľký, môže to viesť k tomu, že tento stav v Cirkvi stratí svoju výnimočnosť. Myslím si, že tieto obavy boli neopodstatnené. Kardináli sú zatiaľ bez ohrozenia exkluzívnym stavom v rámci Katolíckej cirkvi predovšetkým z dôvodu, že volia nového pápeža a spravidla spomedzi seba.

Kuriálni kardináli

Druhým prekvapením je veľmi nízke zastúpenie šéfov pápežských rímskych úradov v novovymenovanom kardinálskom kolégiu. Kardinálmi pôsobiacimi vo Vatikáne sa stali iba traja: pápežov nástupca v úrade prefekta Kongregácie pre náuku viery Američan Joseph Wiliam Levada, prefekt Kongregácie pre Inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života Slovinec Franc Rodé a prefekt Najvyššieho súdneho dvora (Apoštolskej signatúry) Talian Agostino Vallini. Predpokladaných kandidátov však bolo viac. Kardinálom sa nestal poľský arcibiskup a predseda Pápežskej rady pre laikov Stanislaw Rylko, americký arcibiskup a predseda Pápežskej rady pre masovokomunikačné prostriedky John Folley, predseda Pápežskej rady „Cor unum“ nemecký arcibiskup Paul Josef Cordes, ako aj generálny vikár pápeža pre mesto Vatikán taliansky arcibiskup Angelo Comastri. Omnoho prekvapivejším rozhodnutím Benedikta XVI. je fakt, že predsedu Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg anglického arcibiskupa Michaela Fitzgeralda odvolal z funkcie a poslal za apoštolského nuncia do Egypta. Je to skutočne neobvyklý počin v praxi vatikánskych úradov.

Kontinentálne rozloženie

Ak neberieme do úvahy vatikánskych kardinálov, v novovymenovanej skupine sa nachádza šesť Európanov: Jean-Pierre Ricard z Bordeaux (Francúzsko), António Canisares Llovera z Toleda (Španielsko), Stanislaw Dźiwisz z Krakova (Poľsko) a Carlo Caffarra z Bologne (Taliansko), ale ďalší dvaja boli menovaní iba za špeciálne zásluhy a majú vyše 80 rokov (nemôžu voliť nového pápeža). Jeden z nich je Talian Andrea Cordero Lanza di Montezemolo (navrhol Benediktovi XVI. pápežský erb) a francúzsky jezuita kňaz Albert Vanhoye. Dvaja noví kardináli pôsobia na Americkom kontinente: Sean Patrick O´Malley je arcibiskupom v Bostone (USA) a Jorge Liberato Urosa Savino je arcibiskupom v Caracase (Venezuela), traja pôsobia v Ázii, kde zastupujú silné cirkevné spoločenstvá: Joseph Zen Ze-Kiun je biskupom v Hong Kongu (Čína), Nicholas Cheong-Jin-Suk je arcibiskupom v Soule (Južná Kórea), Gaudencio Borbon Rosales je arcibiskupom v Manile (Filipíny) a v Afrike Peter Poreku Dery, ktorý má už po osemdesiatke a je emeritným arcibiskupom v Tamale (Ghana).

Vekové zloženie

Najmladším novovymenovaným kardinálom je španielsky arcibiskup z Toleda Antonio Canizares Llovera, ktorý má 60 rokov a najstarším je africký kardinál a emeritný arcibiskup Tamaly z Ghany Peter Poreku Dery, ktorý má 87 rokov. Celkovo najmladším členom Kolégia kardinálov tak i naďalej ostáva 53-ročný maďarský prímas a arcibiskup Ostrihomu a Budapešti kardinál Péter Erdö, ktorého vymenoval ešte Ján Pavol II.