A je to tu!

okienko (nielen) pre birmovancov

Autor:Monika Hodnická
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Opäť bude v našej farnosti vysluhovaná sviatosť birmovania. Je naplánovaná na jar 2004, teda po sviatkoch Veľkej noci. Takáto udalosť si vyžaduje aj dôkladnú prípravu.
Je pekné, že sa na birmovku prihlásilo 225 adeptov. No zvládnuť kvalitnú prípravu takého vysokého počtu by bolo nad sily dvoch kňazov. Preto náš p.farár poveril a časť kompetencií presunul v rámci laického apoštolátu na vedúcich malých skupín. A tak sme prijali počas piatkovej sv. omše (3.10.2003) požehnanie z rúk kňaza, ktorý nám zveril časť tejto prípravy. Prijať takúto úlohu nie je ľahké. Je to záväzok a zodpovednosť – pred Bohom, pred ľuďmi i pred sebou samým. Je potrebné nájsť si čas na pravidelné stretnutia minimálne na pol roka a tiež si stretnutia zodpovedne pripraviť. Napriek tejto náročnej úlohe sme to vedúci skupiniek prijali s radosťou. Lebo aj pre nás je to prínos, určitá forma našej duchovnej obnovy.
Z dôvodu už spomínaného vysokého počtu birmovancov sa malé skupinky stretávajú striedavo u každého doma. Na tomto mieste by som chcela vopred poďakovať všetkým, ktorí sú ochotní prijať skupinku na jednu hodinu pod svoju strechu. Tu mi prichádza na um to Ježišovo: „Kto prijme jedného z týchto maličkých, mňa prijíma.“ A títo naši „maličkí“ – to sú vlastne vaše deti a mládež, ktorá má skrz birmovku vstúpiť do kresťanskej zrelosti. Verte, že vedúci skupín sa za vaše deti modlia a urobia všetko pre to, aby im aspoň troška sprostredkovali lásku k Svätému Písmu a vzbudili túžbu po plnohodnotnom kresťanskom živote. Vedúci skupiniek však nemôžu prevziať suplovanie za rodičov. Prvé právo a povinnosť na výchovu (i kresťanskú) majú práve rodičia. A preto snáď malá prosba: možno práve príprava vašich detí na birmovku je príležitosťou k tomu, aby ste sa na túto slávnosť pripravovali spolu s nimi. Nič nenahradí vo výchove osobný príklad, vzor a svedectvo života rodičov. Bolo by pekné, keby ste, milí rodičia, starí rodičia, súrodenci, krstní rodičia a budúci birmovní rodičia prežívali túto prípravu spolu s birmovancami – pristupovaním k sviatosti zmierenia počas prvých piatkov, spoločnou modlitbou v rodinách, čítaním Sv. Písma, povzbudením, ... Takáto príprava na sviatosť birmovania bude tým najkrajším darom pre dušu vašej dcéry, vášho syna. Veď čo môže mať väčšiu hodnotu v rodičovstve, ako dať deťom dobrú výchovu a viesť ich k viere a láske k Bohu, aby prežili zmysluplný život podľa myšlienok modlitby:
„Nech môj život slúži Bohu na chválu,
mne na spásu,
ľuďom na radosť
a svetu na osoh.“

A všetkých ostatných farníkov prosíme o modlitby za dobrú prípravu budúcich birmovancov.