Editoriál

Autor:Monika Hodnická
Pridané: 2009-10-11 16:59:31
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Milí čitatelia!

Je to už takmer tých povestných prvých sto dní, čo k nám prišli noví kňazi. Obe strany sme si začali zvykať, pretože sa udiala kompletná výmena. Zdá sa však, že sme sa už pomaličky navzájom „okukali“ a tušíme, ktorým smerom sa bude farnosť uberať. Tešíme sa na príjemné zmeny a dúfame, že si budeme navzájom ústretoví. Takisto sa vám prvýkrát na tomto mieste prihovára náš pán farár a taktiež svoje myšlienky v rozhovore prezentuje náš pán kaplán.

V súvislosti so zmenami stála naša redakcia pred rozhodnutím, či budeme pokračovať vo vydávaní nášho spoločného časopisu. Po prehodnotení  a zvážení všetkých plusov a mínusov sme dospeli k záveru, že sa pokúsime pokračovať. Viacero faktorov vplýva na to, aby mohol časopis vychádzať. Ochota redaktorov a prispievateľov. Tá zostala. Ústretovosť a podpora miestnych kňazov. Aj toto sa potvrdilo. Pochopenie zo strany rozdávajúcich, hlavne miništrantov, tiež. Ostáva už len otázka financií. Ani túto oblasť neobchádza finančná kríza a vyčleniť prostriedky na toto dielko je dosť náročné. Pristúpiť k opatreniu, aby sa časopis predával, však nedáva zmysel. Preto sa obraciam na všetkých čitateľov s prosbou o pochopenie a pomoc. Ak je to možné z vašej strany a chceli by ste prispieť na vydávanie časopisu, tak nás veľmi váš príspevok poteší a povzbudí k ďalšej činnosti. Inak by sa len kvôli tomu muselo ukončiť jedno – myslím si, že pekné obdobie v našej farnosti. Asi sme si za ostatné obdobie zvykli, že časopis príde akosi automaticky do poštovej schránky. No nie je to až také automatické. Veríme, že tieto riadky čítate s pochopením a celá redakcia vopred ďakuje všetkým úprimným darcom.

Za redakčnú radu praje
požehnané jesenné dni
Monika Hodnická