Editoriál

Monika Hodnická (Autor: archív redakcie)
Autor:Monika Hodnická
Pridané: 2008-07-06 22:01:13
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Ako ste si iste všimli, milí čitatelia, desiaty ročník nášho časopisu sme začali tak trochu inak. Doposiaľ sme každé číslo venovali nejakej udalosti z liturgického roka. Keďže sa to rok čo rok opakuje, rozhodli sme sa začať tvoriť časopis tematicky. Pokúsime sa otvárať témy, ktoré sú aktuálne a dotýkajú sa nás.
Minulé číslo bolo venované prvej téme - výchova. Teší nás, že vás táto téma zaujala. Vyplýva to z vašich reakcií. Otvárať tému a ponúknuť ju verejnosti znamená prijímať rôzne názory. Také, ktoré vyjadrujú súhlas alebo nesúhlas s článkom. S týmto vedomím sme do toho išli. Sme radi, že sa rozprúdila diskusia na tému výchovy, lebo ju považujeme za veľmi dôležitú.
Nikto z nás prispievateľov nemá výhradné právo na pravdu. Pravda je pre nás kresťanov len jedna. My sa však môžeme vydať na cestu hľadania Pravdy. Jej sprievodným znakom je aj diskusia o javoch a problémoch spoločnosti. V každom nasledujúcom čísle by sme potom v rámci rubriky Vaše reakcie na tému ... poskytli priestor na vyjadrenie svojho názoru na predošlú tematiku. Pokúsme sa však pri vyjadrení svojho názoru rešpektovať názor toho druhého, aj keď sa nezhoduje s tým naším. Aj takýto postoj svedčí o našej zrelosti. Všetci hľadáme Pravdu, no každý kráča inou – svojou cestou. Učitelia učia deti v škole správne komunikovať bez toho, aby útočili, ublížili alebo vnútorne zranili spolukomunikujúceho. Zdá sa, že by sme sa to mali znova učiť aj my, dospelí.
Ako druhú tému sme pre toto číslo vybrali opäť zaujímavý fenomén dnešnej spoločnosti. Je ním vzdelávanie, respektíve zamyslenie sa nad tým, aký je momentálny trend. Položili sme si otázku: je to túžba po vzdelaní alebo honba za titulmi?
Redakcia si je vedomá toho, že akákoľvek závažná téma sa nedá dopodrobna a zo všetkých strán rozdiskutovať na niekoľkých stranách.
Na záver ešte jedna pripomienka. Stále sme radi, ak nám zašlete vaše názory, pripomienky, postrehy, články. Ale tak, ako sme náš časopis definovali na začiatku jeho vzniku, tak to je i dnes. Chceli by sme byť časopisom vlastnej tvorby. Je pekné, ak sa chcete podeliť s článkami, ktoré ste kdesi čítali a ktoré vás zaujali, potešili, nadchli a hlavne povzbudili vo viere. Má to svoj zmysel. My však takéto neuverejňujeme, pretože sa dajú prečítať na inom mieste, z iného zdroja. Skôr ponúkame cestu nášho vlastného farského písania. Veríme, že budete mať pre túto skutočnosť aj naďalej pochopenie.
Dúfame, že ponuka tematického zamerania nášho časopisu vás mnohých povzbudí k zamysleniu a prípadnému vyjadreniu názoru vo forme písomného príspevku.