Editoriál

Monika Hodnická (Autor: archív redakcie)
Autor:Monika Hodnická
Pridané: 2006-10-02 08:38:32
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Mená skrývajú v se­be určitú symboliku.
Keď sa kardinál Ratzinger stal pápežom, mnohí si kládli otázku, prečo si zvolil práve meno Benedikt. Pápež na túto otázku dal vysvetľujúcu odpoveď. Rozhodol sa pre toto meno preto, aby nadviazal na pápeža Benedikta XV., ktorý viedol cirkev počas búrlivých časov prvej svetovej vojny. Ako hovorí: „Bol to odvážny a ozajstný prorok mieru a usiloval sa s veľkou statočnosťou najprv o to, aby sa predišlo dráme vojny a neskôr o zastavenie jej zlovestných dôsledkov.“ A pokračuje: „Chcel by som vo svojom úrade pokračovať v tejto službe zmierenia a harmónie medzi ľuďmi a národmi v presvedčení, že najväčšie dobro mieru je predovšetkým Božím darom. Je to krehký a vzácny dar, o ktorý by sme mali všetci prosiť, chrániť ho a budovať.“
Druhý dôvod, prečo si Benedikt XVI. zvolil toto meno, je podľa neho osobnosť veľkého patriarchu mníšstva – svätého Benedikta z Nursie, ktorý je spolu so sv. Cyrilom a Metodom patrónom Európy. Zdôrazňuje: „Vzrastajúci a rozširujúci sa rád Benediktínov mal veľký vplyv na šírenie kresťanstva v celej Európe. Preto je v Nemecku a obzvlášť v Bavorsku, v mojom rodisku, veľmi uctievaný. Je orientačným bodom jednoty Európy a dôrazným odkazom na nevyhnutné kresťanské korene v európskej kultúre a civilizácii.“
Slávime odpustovú slávnosť našej farnosti. Kostol je zasvätený archanjelovi Michalovi. Aj tento anjel má výnimočné meno, pretože v hebrejskom preklade znamená „Kto ako Boh?!“ Je to akýsi druh bojového výkriku, s ktorým vodca nebeského vojska porážal Božieho odporcu Lucifera a jeho anjelov.
Každý z nás máme nejaké meno. To, ktoré sme dostali pri krste, sme si vybrať nemohli. Ovplyvniť voľbu sme mohli do určitej miery pri výbere birmovného mena. Čo však ovplyvniť môžeme, je to, s čím sa naše meno bude spájať. Nie je dôležité, či je pred ním alebo za ním nejaký titul, podstatnejšie je, aby sa človek usiloval robiť svojmu menu česť. Aby sa meno stalo „značkou kvality“ dobrého človeka. Môžeme si to vyprosovať aj u našich patrónov.
Všetkým čitateľom prajem požehnanú odpustovú slávnosť.