Zo ivota farnosti 4

Organov koncert Jna Pentka doprevdzan duchovnm slovom pna farra na slvnos Zjavenia Pna (Autor: Peter Lazor)
Autor:Jn Duda
Pridan: 2007-03-03 15:11:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Organov koncert Jna Pentka doprevdzan duchovnm slovom pna farra na slvnos Zjavenia Pna