ERKO

Autor:Lýdia Bušovská
Pridané: 2009-10-11 17:20:07
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí,

je najväčšou detskou organizáciou na Slovensku. Pôsobí už skoro 20 rokov. Jej cieľom je formovať z detí plnohodnotné kresťanské osobnosti, ktoré budú prínosom pre našu spoločnosť, a to najmä pravidelnými stretkami, ale aj inými, jedno – či viacdňovými akciami. Medzi aktivity, na ktorých sa zúčastňujú farnosti z celého Slovenska, patria napríklad koledovanie s názvom Dobrá Novina, Sviečka za nenarodené deti, Vypni telku zapni seba a množstvo iných. Na stretkách sa snažíme deťom ponúknuť niečo nové, nepoznané. Hráme sa spolu hry od výmyslu sveta, prebytočnú energiu si vybíjame tancom a spevom či športom. Pripravujeme tvorivé dielne, ale aj učíme deti modliť sa, pomáhať ostatným okolo seba, spoznávať samých seba. Ak Ťa niečo z tohto zaujalo, tak neváhaj a príď medzi nás. Budeme len rady. Zodpovedné za činnosť eRka v Markušovciach sú Anna Fukerová a Lenka Kočišová.

Kamarátov si môžete získať hocikde, spoznáte sa s nimi  v škole či na ihrisku. Často sa vytvárajú aj skupiny ľudí so spoločnými záujmami. V Cirkvi sa tak isto vytvárajú skupiny ľudí, ktoré sa spoločne stretávajú a podnikajú spoločné aktivity.  Medzi ne určite patrí aj eRko. Je to detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Vedúci sa venujú deťom a vychovávajú z nich mladú generáciu kresťanov. Teraz vám ponúkam anketu s dievčatami, ktoré eRko navštevujú v Spišskej Novej Vsi.

ANKETA
1. Ako si sa dostala k eRku?
2. Prečo si sa rozhodla spolu
s ostatnými pracovať pre eRko aj tu?
3. Čo ti to dáva osobne?
4. Aké spoločné aktivity ponúka?

1. Bolo to v lete roku 2006. Sesternica ma zavolala do tábora v obci Beňuš a ja som súhlasila. Zažila som tam okamihy, na ktoré budem spomínať snáď do konca života.
2. Rada by som v našej farnostia vytvorila detské spoločenstvo, ktoré bude mať radosť zo života, bude sa chcieť čo najčastejšie stretávať a spozná možno aj niečo iné ako je počítač či televízia.
3. Našla som nové obzory života. Dokážem si viac vážiť, čo mi iní ponúkajú. Naučilo ma to zodpovednosti. Ale hlavne - dáva mi to pocit, že niečo plnohodnotné robím a nesedím len tak nečinne doma. Deti dokážu dať človeku neskutočnú silu.
4. Určite sú to najmä stretká, pri ktorých sa všetci viac spoznáme, nájdeme bohatstvo v tom druhom. Ale sú tu aj aktivity ako Dobrá Novina, Vypni telku, zapni seba, Sviečka za nenarodené deti, Púť detí do Levoče, rôzne výlety, tábory, opekačky, zábavy a všetko, čo si naplánujeme.
Anka,17

1. V roku 2006, keď ma zavolala do tábora Joja, moja najlepšia kamarátka. Ani neviem ako a chodila som na stretko.
2. Pretože ma to baví a myslím, že deti treba aj tu nejako podchytiť.
3. Nové zážitky, veľa nových ľudí, nové názory...
4. Stretká, akcie, kde bude veľa zábavy, tábory...
Lenka,16