Aj v Markušovciach zažiarili LÚČE

Ak rodičia odhadzujú Boha, odhodia Ho aj ich deti

Anton Kasan (Autor: Peter Lazor)
Autor:Monika Hodnická
Pridané: 2007-09-19 10:25:25
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Ak rodičia odhadzujú Boha, odhodia Ho aj ich deti
Deviateho októbra oslávi štyridsiatku.
Jeho prvou kaplánkou bola naša farnosť,
ktorú si obľúbil.
Po nej odišiel slúžiť Bohu a ľuďom do Českej republiky.
Tak to cítil, tak to chcel.

Anton Kasan

Ako vnímate farnosť Markušovce s odstupom
času? Zmenilo sa tu niečo?

• Vnímam ju veľmi kladne.
Z Markušoviec ste odišli do Čiech.
Je tomu už 10 rokov...
• Pôvodne som tam chcel byť dva roky. Po ich uplynutí som cítil, že v Čechách je veľa práce, a tak mi to nedalo vrátiť sa. Viem, že aj na Slovensku
je veľa práce, ale keď som cítil to povolanie odísť do zahraničia, tak to treba využiť.
Najprv som bol sedem rokov na Morave vo Vracove. Teraz pôsobím v Lidečku. Spolu s kaplánom máme teda dve farnosti a šesť dedín.
Akí sú českí veriaci?
• Dobrí. (úsmev) Je to všade rovnako. Ako kde a ako ktorí. Rozdielne je to aj z dediny na dedinu, z kraja na kraj.
Minule sa v médiách objavila Česká republika
na prvých priečkach, čo sa týka ateizmu ľudí. Je to tam naozaj cítiť? Slúžia
kostoly väčšinou už len ako pamiatky pre turistov?

• Záleží na tom, kde človek je. Napríklad
vo farnosti Lidečko, v ktorej momentálne pôsobím, tak tej hovoria svätá zem. A zase v susednej dedine to tak nie je.
Ako je to s kňazskými povolaniami v Čechách?
• Nie je to dobré, teraz boli vysvätení len traja. Je málo povolaní.
Máte ešte kontakty s našimi slovenskými kňazmi?
• Vďaka takým aktivitám, ako je napríklad aj koncert Paprsky áno. Keď sme vybavovali
to turné po Slovensku,
tak som postretal veľa spolužiakov a kamarátov. Je to perfektné, keď človek dôjde niekde na faru a vie, ako sa ten kňaz volá a že sa navzájom poznáte.
Ako často chodíte domov do Vavrečky?
• Tak raz za dva mesiace.
Nepríde Vám niekedy smutno za domovom?
• Ani nie. Často chodievajú od nás aj za mnou. A domov pre kňaza je vlastne tam, kde pôsobí.
Čo si myslíte o mladých a o ich budúcnosti?
Nemáte pocit, že majú teraz toľko možností, že už akosi ani Boha nepotrebujú?

• Myslím si, že je to tak kvôli rodičom mojej generácie. Zhruba štyridsiatnikov.
Oni nechcú Boha, a tak ani ich deti nechcú Boha. Keď to však rodičia „nekazia“, tak to ani deti „nepokazia“. Za čo mládež môže? Za to, že sú mobily,
internet, ... ? Veď to vymyslela generácia ich rodičov. Ale my ich máme naučiť
tú modernú techniku
správne využívať. A ak rodičia odhadzujú Boha, odhadzujú tým aj hodnoty a mladí potom nevedia, čo je hodnota a čo je brak.
Ako sa môže mládež zastávať Cirkvi, keď médiá
vyťahujú a šíria častokrát
negatívne kauzy Cirkvi?

• Médiá vyťahujú a vždy budú vyťahovať škaredé veci o Cirkvi. Nájdu nejakú nepeknú vec, ktorú robí nejaký kňaz, ale o tisícoch ďalších, ktorí robia dobré veci nepíšu! A to je najväčšia chyba.
Keď bolo zverejnené, že český premiér žije s milenkou, tento hriech je v poriadku. Pritom je verejná autorita.
Keď však spácha hriech kňaz, tak je zle...
Ako vnímate po tej dlhej dobe Markušovce
a Markušovčanov?

• Páči sa mi, že si udržujú tú pokoru, ktorú som u nich videl pred toľkými rokmi. Pokora je základ. Že sú pokorní, úctiví... To sa z mnohých farností
vytráca. Vidno to aj v Čechách.
Odkaz veriacim našej farnosti
• Na Velehrade, ktorý nás spája, spievame „dedičstvo Otcov zachovaj nám Pane“. Tým najväčším dedičstvom
je viera, ktorú sme od našich rodičov prijali. Cyril a Metod priniesli vzdelanie i vieru. Dnes sa propaguje len vzdelanie a viera sa odhadzuje ako nepotrebná vec. Takže farníkom prajem, aby boli vzdelaní ale i veriaci. A takúto vzdelanosť potom najviac použijú pre dobro ľudstva, rodiny a spoločnosti.
Najbližšie obdobie ostávate asi v Čechách...
• Áno.