Prvoprijímajúce deti 2007

Autor: Ján Duda   |   Pridané: 2007-07-11 15:49:22
V Markušovciach tohto roku pristúpilo k prvému sv. prijímaniu 39 detí, v Tepličke 5 detí a v Lieskovanoch 5 detí. Z Markušoviec sú to: Ján Bondira, Valentín Dzura, Radka Gbúrová, Tomáš Grečko, Lucia Kuláková, Kamilka Lazorová, Michaela Mazurová, Martin Melikant, Mi ... Čítaj ďalej

Odpustová slávnosť sv. Jána Nepomuckého

Autor: Ján Duda   |   Pridané: 2007-07-11 15:49:57
16. mája sa uskutočnila odpustová slávnosť sv. Jána Nepomuckého, ktorému je zasvätená kaplnka na brehu Hornádu v Čepanovciach. Vo farskom kostole sv. omšu slúžil pán farár Ján Duda. ... Čítaj ďalej

Miništrantský futbal

Autor: Ján Duda   |   Pridané: 2007-07-11 15:50:31
1. mája sa uskutočnil v Markušovciach futbalový zápas miništrantov. Podujatie usporiadal pán kaplán Kokoruďa. ... Čítaj ďalej

Púť Markušovčanov do Levoče

Autor: Ján Duda   |   Pridané: 2007-07-11 15:51:05
Ružencové spoločenstvo v Markušovciach usporiadalo v nedeľu 10. júna púť na Mariánsku horu v Levoči. Bolo to vydarené podujatie, ktoré sa už stáva tradíciou. ... Čítaj ďalej

Živelné pohromy

Autor: Ján Duda   |   Pridané: 2007-07-11 15:51:39
V nedeľu 10. júna krátko pred 11. hodinou, keď boli veriaci zhromaždení v kostole na svätej omši v Markušovciach, udrel blesk s najväčšou pravdepodobnosťou do veže kostola. Úder bol tak silný, že ho bolo cítiť v kostole a všetko elektronické bolo okamžite vyradené ... Čítaj ďalej