SOBOTŇAJŠIA FOTO-REPORTÁŽ

**** (Autor:  )
Autor:Monika Hodnická
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Redaktori našej redakcie sú od marca 2002 riadnymi členmi Networku Slovakia. Je to Spoločenstvo mladých katolíkov aktívnych v médiách.
Konferencia biskupov Slovenska schválila toto združenie dňa 14.10.1998 ako katolícke združenie. Zároveň patrí do UCIP- Medzinárodnej únie katolíckej tlače.
Oficiálne stretnutie členov Networku sa koná dvakrát ročne. Na jar – na svojom členskom zhromaždení a v lete na seminári – zvyčajne trvá jeden týždeň. Tohto seminára sa môžu zúčastniť (a zvyčajne sa aj zúčastňujú) i nečlenovia, t.j. záujemcovia o oblasť katolíckych médií.

V sobotu 13. marca 2004 sa uskutočnilo v Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave členské zhromaždenie Networku Slovakia. Zúčastnili sa ho 17 riadni a 2 podporujúci členovia a bolo tam samozrejme i zastúpenie našej redakcie. Hlavnými bodmi programu boli voľby predsedu a rady, výročné správy o činnosti a hospodárení združenia, ako i zhodnotenie letného seminára, ktorý sa uskutočnil posledný augustovný týždeň 2003, tentokrát na akademickej pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku.
Okrem toho sa diskutovalo o plánovaných aktivitách na najbližšie obdobie.

Na obdobie nasledujúcich dvoch rokov bola zvolená staronová predsedníčka Terézia Kolková (redaktorka Katolíckych novín). Za členov rady boli zvolení: Michal Dyttert, Peter Pašuth, Ľubo Tuchscher, Peter Hajnala a Tomáš Hupka.

Z plánovaných aktivít medzi zaujímavé novinky patria nasledovné:
→ Seminár o médiách v treťom svete – organizátorom je eRko a uskutoční sa 23.-25.4.2004 v Terchovej. Okrem iných podujatí tam bude prednášať aj zaujímavý hosť z Indie.
→ Hudobný festival Lumen – 30.4.-1.5.2004 v Trnave.
→ Diskusný seminár o Európskej ústave v spolupráci s Centrom pre európsku politiku – dátum je zatiaľ neurčený, miestom bude pravdepodobne Bratislava.
→ Letný seminár Networku Slovakia – s najväčšou pravdepodobnosťou posledný augustový týždeň 2004 v Katolíckej univerzite v Ružomberku. Plánujú sa opäť sekcie štylistov, grafikov a fotografov, ako i iné novinky. (Podrobnosti budú uverejnené v Katolíckych novinách)
→ Medzinárodná konferencia UCIP-u v Bangkoku – 9.-17.10.2004. Bude tam i zastúpenie Networku Slovakia.
→ Namiesto zaniknutého študentského časopisu Nové dimenzie vzniká prvý slovenský kresťanský internetový magazín (i-zine) a hľadajú sa ochotní spolupracovníci z celého Slovenska. Môžu sa informovať u Petra Pašutha na adrese peto@sita.sk

Ak máte záujem o niektorú z týchto aktivít, môžete sa informovať v našej redakcii.

V ten istý deň sa v podvečerných hodinách uskutočnil TELEMOST so Sv.Otcom. Išlo o prepojenie a spojenie hlavných miest prístupových krajín do EÚ. V Bratislave sa tentokrát telemost konal v Dóme sv.Martina. (Minulý rok to bolo v Univerzitnom pastoračnom centre). Toto podujatie organizovala Konferencia biskupov Slovenska (na slovenskej strane) a Rímsky vikariát (na rímskej strane) a to pri príležitosti 2. európskeho dňa univerzít. Hlavnou témou bolo: Kristus, nádej Európy. Zúčastnili sa ho i členovia Networku Slovakia.