ZNOVA OBJAVIŤ DOBRO A KRÁSU MANŽELSTVA

Autor: Ján Duda   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Ide o výzvu Svätého Otca Jána Pavla II., ktorú vyslovil vo svojom príhovore členom Apoštolského súdu Rota Romana vo Vatikáne 29.1.2004. Prirodzené predpoklady pre šťastný život v manželstve Už som písal o tom, že manželstvo je prirodzenou ustanovizňou. Boh s ... Čítaj ďalej

TROJITÁ CESTA POKORY

Autor: Ján Duda   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Dielo sv. Bonaventúru, verného nasledovníka sv. Františka Assiského, obsahuje aj výrazné prvky stredovekej františkánskej mystiky. Ján Fidanza sa narodil v roku 1217 na území súčasného Talianska. V roku 1234 vstúpil do Rehole menších bratov a prijal rehoľné meno Bo ... Čítaj ďalej