Vydavate asopisu Pokoj a dobro


Vydva Rmskokatolcky farsk rad Markuovce pre farnos Markuovce a fililky Teplika, Pod Teplika a Lieskovany.